Odigraj zeleno

Odigraj zeleno

Pored nagradne igre u ovoj aplikaciji imate korisne informacije i animacije o zaštiti životne sredine, kalendar sa značajnim datumima i mapu zelenih ostrva grada Gradiška.

Odigrajte nagradnu igru, osvojite vrijedne nagrade, pročitajte korisne informacije o zaštiti životne sredine i naučite da čuvate životnu sredinu.

Ova aplikacija sadrži sljedeće funkcije:

1. Nagrada igra o zaštiti životne sredine
2. Mapa zelenih ostrva u Gradišci
3. Kalendar sa značajnim datumima
4. Korisne informacije o zaštiti životne sredine
5. Zanimljive animacije o zaštiti životne sredine

Kako koristiti ovu aplikaciju?

1. Uslikajte kako ubacujete flašu u jedan od kontejnera na zelenoj mapi
2. Objavite sliku u aplikaciji
3. Potvrdite objavu slike
4. Za svaku objavljenu sliku dobijate po 1 (jedan) bod
5. Najboljih 3 osvaja vrijedne nagrade

Napomena!

Ovo je internetska aplikacija i zahtjeva mrežnu vezu.

Ovu aplikaciju možete koristiti samo na području grada Gradiška.

Da biste mogli koristiti nagradu igru u aplikaciji morate kreirati račun unutar aplikacije.

Za preuzimanje aplikacije potrebno je da vaš mobilni telefon ima Android™ 6.0 ili viši operativni sistem.

Ukoliko imate neki prijedlog u vezi aplikacije kontaktirajte nas putem ove e-mail adrese:

blacksoftwarestudio@gmail.com
Odigraj zeleno
Apps
29.4.2021.