Portfolio

  • 01.08.2023.

Aria: AI Chatbot Chat Ask GPT

Aria: AI Chatbot Chat Ask GPT Aria: AI Chatbot Chat Ask GPT intelligent virtual assistant an smart AI chatbot Aria: AI Chatbot Chat Ask GPT App is a chatbot app that uses API technology from ChatGPT to provide any powered search, conversation, text completion, and other advanced AI features. Ultimately,…
  • 17.07.2023.

FotoBird Bird Identification

FotoBird Bird Identification FotoBird Bird Identification easily identify birds, identify birds all species. FotoBird Bird Identification easy and simple to learn the bird identifying of birds. FotoBird Bird Identification Bird identifying is simple with this app. Uses deep learning to identify birds in photos and sounds. Answer a few simple…
  • 17.06.2023.

FotoInsect – Bug AI Identifier

FotoInsect – Bug AI Identifier FotoInsect – Bug AI Identifier, Learn & Explore Bugs! Snap, Discover, Insects! With Insect Identification, Butterflies Identifier , Spiders Identifier, anyone can identify insects like a scientist. Explore the magical world of insects with the Bug Identifier Insect Identification Insect Finder app in a snap.…
  • 15.05.2023.

Digitalni Farmer

Digitalni Farmer Digitalni Farmer, pomoću moderne tehnologije unaprijedite svoju poljoprivredu. Stručni žiri je na šestom Regionalnom app izazovu za najbolju aplikaciju proglasio: aplikaciju „Digitalni farmer“ autora Kenana Mahmutagića iz tima „Monotik Digital“ iz Tehničke škole Gradiška (BiH) Digitalni Farmer aplikacija sadrži slijedeće funkcije: 1. Jednostavno vodite evidenciju osvojoj poljoprivrednoj opremi…
  • 27.03.2023.

CodeUp Learn to Code Easy Fast

CodeUp Learn to Code Easy Fast Everyone can learn to code learn to code easy and fast with tutorials & courses Are you interested in learning to code? Are you looking for an app that can help you get started on your journey to become a software developer? Look no…
  • 22.01.2023.

Mudrosti: izreke citati vicevi

Mudrosti: izreke citati vicevi Aplikacija sadrži izreke, citate, viceve, aforizme i još mnogo toga. Ova aplikacija sadrži više od 1000 zanimljivosti, izreka, citata, viceva, aforizama, latinskih izreka, motivacionih citata, zagonetki, modrosti i savjeta. Aplikacija ima različite kategorije i pogodna je za sve uzraste. Mudrosti aplikacija sadrži sljedeće kategorije: 1. Zanimljivosti2.…